Vrijval waardering stamrecht: geen toepassing hardheidsclausule

Wanneer een stamrecht in eigen beheer gehouden wordt, dient op enig moment bepaald te worden hoe hoog de uitkeringen zijn die vanuit de stamrechtverplichting kunnen worden gedaan. Deze berekening vindt plaats op basis van commerciële grondslagen. Wanneer deze uitkeringen vervolgens aan het einde van het boekjaar weer tegen fiscale grondslagen dienen te worden gewaardeerd, kan een aanzienlijke vrijval optreden, omdat de fiscale waardering tegen een veel hogere rekenrente (4%) dan de commerciële waardering (2%) plaatsvindt. Een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule is echter door de staatssecretaris van Financiën afgewezen met als argument dat deze problematiek thans in een breder kader in de Tweede Kamer (bij brief van 6 december 2013) aan de orde is gesteld en dat hij geen toezeggingen kan doen die op de uitkomst hiervan vooruitlopen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015