Vrijwillig of verplicht pensioen voor zzp?ers?

Uit onderzoek van kennisbemiddelaar HeadFirst is gebleken dat zzp’ers nogal verdeel zijn over het al dan niet verplicht stellen van verzekeringen voor zelfstandigen. De helft is er voor dat één of meerdere zakelijke verzekeringen voor alle zzp’ers verplicht gesteld wordt, waarbij de voorkeur uitgaat naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 59% van de zzp’ers heeft die eerste verzekering afgesloten en 50% heeft zich ingedekt voor arbeidsongeschiktheid en rechtsbijstand. Zelfstandigen tussen de 30 en 40 jaar blijken zich het meest verzekerd te hebben, terwijl de 50-plussers het minst verzekerd zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015