Waarderingsmethode voor bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

Bij schenkingen van een gedeeltelijk van een onderneming of aandelen in een BV kan onder voorwaarden de schenking onbelast zijn tot bepaalde hoogtes. Dan is het dus van belang hoe hoog de schenking gewaardeerd wordt. Dat is niet altijd even makkelijk bij ondernemingen. Volgens de Rechtbank Den Haag mag daarbij onder voorwaarden niet alleen de door de belastingdienst bepleite rentabiliteitsmethode worden toegepast, maar ook best de discounted cash flow methode mits die op de goede wijze wordt gehanteerd. Voor financieel planners is het dus zaak om niet zonder meer de waarderingsmethodes van de belastingdienst als waarheid aan te nemen. Eigen goed onderbouwde methodes kunnen ook succesvol naar voren gebracht worden.

 

Informatie

  • Algemeen
  • Vrijdag 27 oktober 2017