Wanneer heeft de werknemer recht op ZW uitkering

De werkgever moet het loon doorbetalen aan de zieke werknemer. De werknemer heeft recht op ZW uitkering: ziekte door zwangerschap (100% max. dagloon); ziekte na zwangerschap- en bevallingsverlof mits de ziekte komt door zwangerschap of bevalling (100% max. dagloon en max. 104 weken); de werknemer bij in dienst treden een arbeidsongeschiktheidsuitkering had, hij minder dan 5 jaar geleden een WAO of WAZ uitkering had, (ooit) een Wajong uitkering had, hij door ziekte/handicap problemen had met studie en komt 5 jaar na studie in dienst, van gemeente of UWV een verklaring heeft: arbeidshandicap, hij een WSW indicatie heeft; minder dan 35% arbeidsongeschikt onder voorwaarden.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015