Weer WW premie voor werknemers

Waarschijnlijk gaan werknemers weer WW premie betalen. De premie zal niet alleen bestemd zijn voor uitkeringen, maar ook voor scholing en bemiddeling naar nieuw werk. Hier over is eenstemmig besloten in een Conceptadvies in de SER. De nieuwe premie moet wel worden gecompenseerd d.m.v. lagere belastingen. De huidige WW uitkeringen kunnen niet kostendekkend worden uitgekeerd, daarom premieheffing bij werknemers. De premie moet ook zorgen voor opzetten van centra voor werkzoekenden om ze te helpen met scholing en bemiddeling. Streven is de WW te beperken tot 2 jaar, maar daar zijn partijen het nog niet over eens.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015