Werkbonus voor 61-plussers vervangt arbeidskorting en doorwerkbonus

Op dit moment zijn er twee fiscale regelingen die oudere werknemers stimuleren om te (blijven) werken: de arbeidskorting voor werknemers ouder dan 58 jaar, die via de loonbelasting wordt verstrekt, en de doorwerkbonus, die via de inkomstenbelasting loopt, voor werknemers die 62 jaar of ouder zijn. Beide regelingen worden afgeschaft. De arbeidskorting in 2012 en de doorwerkbonus in 2013. Beide regelingen worden in 2013 vervangen door een werkbonus. De nieuwe werkbonus bedraagt € 2.350 per jaar en is gericht op werkende 61-plussers. De werkbonus wordt door de werkgever verwerkt op het loonstrookje en is dus meteen zichtbaar voor de werknemer.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015