Werkgever laat geld voor zwangere werkneemster liggen

Bij 1 op de 3 wordt financiële compensatie van ziekte als gevolg van zwangerschap niet benut. Werkgevers laten flink wat geld liggen voor hun zwangere werkneemsters. Het gaat hierbij om het onvoldoende benutten van vergoedingen die voortvloeien uit de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Ziektewet (ZW) voor zwangere vrouwen. Een zwangere medewerkster heeft recht op loondoorbetaling tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een werkgever kan de kosten van dit verlof declareren bij het UWV (tot max. dagloon). Voor medewerksters die ziek worden als gevolg van hun zwangerschap, kunnen werkgevers op basis van de art. 29a ZW, de kosten hiervoor declareren bij het UWV (tot max. dagloon). Het gemiddelde verzuimpercentage van zwangere vrouwen is 55 procent. De gemiddelde duur van het verzuim is bijna 60 dagen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015