Werkgevers die ouderen in dienst nemen krijgen premiekorting

Werkgevers die een WW-, bijstandsgerechtigde of een gerechtigde op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 50 jaar of ouder in dienst nemen, krijgen een korting op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies van € 6.500,--. De korting wordt drie jaar lang verstrekt.
Daarnaast krijgen werkgevers een premiekorting van € 2.750,-- en vanaf 2013  € 6.500,-- per jaar per werknemer van 62 jaar en ouder die ze in dienst houden. Deze maatregelen om ouderen langer in dienst te houden, bestaan naast de doorwerkbonus, op grond waarvan een 62-jarige werknemer 5%, een 63-jarige 7% en een 64-jarige 10% van zijn inkomen tussen € 8.860 en € 54.7765 als extra heffingskorting krijgt als hij blijft doorwerken. Doorwerken levert 65- en 66-jarigen nog maar 2% op. Voor 67-jarigen bedraagt de bonus nog maar 1%.  

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015