Werkgeverslasten variëren in 2015 (1)

Net als in 2014 daalt het bedrag dat werkgevers voor de Zvw moeten betalen. Ook de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) daalt voor alle werkgevers: van 2,15% naar 2,07% in 2015. De sectorpremies geven een wisselend beeld. De gemiddelde sectorpremie daalt van 2,68% naar 2,16%, maar de sectorpremies bij Zorg & Welzijn en Overheid stijgen fors. De sectoren Transport en Metaal & Techniek laten daarentegen juist een daling zien. De WIA basispremie stijgt voor alle werkgevers van 5,45% naar 5,75%. Dit is inclusief 0,5% opslag kinderopvang. De maximum premie stijgt van € 2.802 naar € 2.988.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015