Werkgeverslasten variëren in 2015 (3)

In de sector Transport valt op dat de sectorpremie fors daalt: van 2,39% naar 1,66%. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van € 102,40 naar € 71,90; een daling van bijna 30%. Een medewerker die € 2.500 per maand verdient, kost in 2015 € 28 minder. Iemand met een salaris van € 5.000, kost € 30 minder.

Werkgevers in Metaal & Techniek zien de sectorpremie dalen van 2,68% naar 1,97%; een daling van 26%. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van € 114,82 naar € 85,33; een daling van ruim 25%. Ook pensioenpremie voor werkgevers daalt. Bij een salaris van € 2.500  per maand nemen de werkgeverskosten af met € 20. Een medewerker met een maandloon van € 5.000 kost in 2015 € 42 minder.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015