Werkgeverslasten variëren in 2015 (4)

In de bouw dalen de werkgeverslasten vooral bij lagere lonen; vanaf een salaris van bruto € 3.000 per maand nemen de lasten juist toe. Oorzaak is het heffingsloon, dat hoger wordt door lagere pensioenpremies en de bijtelling vakantiegeld. De sectorpremie wijzigt van 12,84% naar 12,83% en blijft dus nagenoeg gelijk. Hierbij is uitgegaan van de hoge sectorpremie voor arbeidsovereenkomsten van minder dan een jaar. Bij een loon van € 2.500 per vier weken is een werkgever € 2 meer kwijt per medewerker. Iemand die € 5.000 per vier weken verdient, kost € 1 minder.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015