Werkloosheidsuitkering vanaf 2016 afgebouwd tot maximaal 2 jaar in 2019

De maximale duur van de WW-uitkering is nu afhankelijk van het arbeidsverleden. Voor elk jaar arbeidsverleden krijgt men recht op 1 maand WW-uitkering met een maximum van 38 maanden. Vanaf 2016 wordt de duur van de WW-uitkering met één maand per kwartaal  teruggebracht. Vanaf 2019 bedraagt de duur van de WW-uitkering dan maximaal twee jaar. Werkgevers en werknemers kunnen ervoor kiezen om in een CAO aanvullende WW af te spreken.
Ook gaan werknemers weer meebetalen aan de financiering van de WW-uitkering.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015