Werkneemster hoeft zwangerschap niet te melden bij sollicitatie

Een werkneemster is in de sollicitatiefase niet verplicht om de werkgever te melden dat zij zwanger is. Dit betekent ook dat de werkgever een werkneemster achteraf niet mag ontslaan omdat hij niet op de hoogte was van de zwangerschap. Een zwangere vrouw meldde in het zesde gesprek dat zij zwanger is, waarna ze werd afwezen voor de functie. De toekomstige werkgever vond dat zij zijn vertrouwen had geschaad door pas aan het einde van het gesprek, waarin de planning aan de orde is, te vertellen dat ze zwanger is. Het College van de Rechten van de Mens oordeelt dat er sprake was van verboden discriminatie op grond van geslacht. Weliswaar ontvangt de zwangere werkneemster een zwagerschaps-/bevallingsuitkering van het UWV, maar de werkgever draait op voor het loon voor zover dit ligt boven maximum dagloon.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015