Werknemer niet aansprakelijk voor schade door autodiefstal

Een werknemer laat de sleutels waaronder autosleutels  van zijn leaseauto in het slot van zijn huis zitten met als gevolg diefstal en schade. De werkgever mag de onverzekerde kosten niet verhalen op de werknemer als eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid  van de werknemer niet verzekerd is. Dit geldt niet als de werknemer zich had kunnen verzekeren maar dit heeft nagelaten en de risico’s hiervan zijn geregeld met de werknemer. De werkgever wil de schade verhalen op de werknemer omdat hij van oordeel is dat er sprake is van grove roekeloosheid van de werknemer. Deze betwist dit. De Hoge Raad is van oordeel dat de werknemer slechts een niet ernstig verwijt treft. Bovendien kon de werknemer zich niet voor de auto van de zaak verzekeren.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015