Werknemer of ondernemer?

Een bemiddelaar stelde Poolse arbeidskrachten tewerk bij derden. Na controle bij de bemiddelaar heeft de Belastingdienst nageheven op grond van fictieve dienstbetrekking (bij wet aangewezen arbeidsrelatie). In geschil is of de Polen bij de bemiddelaar in dienstbetrekking waren of dat zij zelfstandige ondernemers waren. Hof Den Haag 28/05/2014, 13/00307) oordeelt, evenals als de rechtbank, dat de Polen in dienstbetrekking waren. De bemiddelaar had niet aan de administratieplicht voldaan en had niet aannemelijk gemaakt dat enkele van zijn Poolse arbeidskrachten voldeden aan de vereisten voor ondernemerschap (o.a. zelfstandig deelnemen aan het economisch verkeer, streven naar naamsbekendheid, hebben van meer opdrachtgevers,  lopen van vermogens- en debiteurenrisico). Rechtbank en hof achtten een echte dienstbetrekking i.p.v. een fictieve dienstbetrekking aanwezig en motiveren dit door slechts naar het controlerapport te verwijzen. De bemiddelaar is dus ook sociale verzekeringspremies verschuldigd.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015