Werknemers voor instroom in WW helpen met nieuw werk

Nog voordat werknemers door baanverlies in de WW terecht dreigen te komen, moeten ze hulp kunnen krijgen bij het vinden van nieuw werk. Dat adviseert de SER in een uitwerking van het sociaal akkoord. Die hulp kunnen ze dan krijgen bij nog op te richten onafhankelijke adviescentra. Daar moeten er verspreid over het land 35 van komen. De begeleiding en ondersteuning die zo'n adviescentrum biedt, gaat vooraf aan de dienstverlening die uitkeringsinstantie UWV aan werklozen verzorgt. De nieuwe aanpak moet leiden tot minder WW'ers. Werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden in de SER stellen voor de centra te bekostigen uit de WW-premies. Daarvoor zijn WW-premies nodig die hoog genoeg zijn om alle lasten te dekken, stelt het adviesorgaan vast. In het sociaal akkoord is afgesproken dat werknemers weer premie gaan betalen voor de werkloosheidsuitkering. Dat mag niet ten koste gaan van hun koopkracht, wat zou betekenen dat de premie moet worden gecompenseerd via lagere belastingen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015