Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door Eerste Kamer

Dit bericht betreft een attendering inzake het aannemen van de WAB door de Eerste Kamer.

Op 6 november 2018 is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Kamerstukken II, 35 074, nr. 2) ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een breder pakket van maatregelen die er gezamenlijk op zijn gericht om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om aangekondigde maatregelen rond de positie van zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

 

Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het (gewijzigd) wetsvoorstel (Kamerstukken I, 35 074, nr. A) op 28 mei 2019 aangenomen.

 

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel III, onderdelen J en K, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Algemeen, Civieljuridische Aspecten, Estate Planning, Indiensttreding, Ik ga meer/minder verdienen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Uit dienst/Ontslag, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Zorg, Pensioen, Recht: Overig, Diversen, Sociale zekerheid
  • Zaterdag 1 juni 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships