Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit bericht betreft een signalering inzake de indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Op 2 september 2020 is het wetsvoorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof, ingediend bij de Tweede Kamer.

Afgekort wordt het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' genoemd. Het kamerstuknummer is 35.555. Eind vorig jaar werd het wetsvoorstel ter internetconsultatie aangeboden.

Het voorstel bevat drie flankerende maatregelen die zijn opgenomen in het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord. In de eerste plaats wordt de mogelijkheid geboden om bij het ingaan van het pensioen maximaal 10% als een bedrag ineens op te nemen.

In de tweede plaats geeft een – tijdelijke – versoepeling van de zogenoemde RVU-heffing meer ruimte voor uittredingsregelingen waarmee werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Ten derde wordt de regeling voor verlofsparen uitgebreid van 50 naar 100 weken.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Uit dienst/Ontslag, Flexiblisering werk & pensioen, Ik ga met pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Pensioen Algemeen, Pensioen Fiscaal, Einde dienstverband, Pensioen Varia, Pensioen LB, Pensioen IB-ondernemer, Fexibilisering
  • Zaterdag 5 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships