Wet bekostiging financieel toezicht

De Tweede Kamer heeft op 7 oktober 2014 de Wet bekostiging financieel toezicht aangenomen. Daarbij is ook een amendement aangenomen dat de onbeperkte stijging van toezichtkosten aan banden legt. Het amendement regelt dat de huidige totale toezichtkosten van DNB en AFM in principe alleen met inflatiecorrectie kunnen stijgen. In bijzondere omstandigheden heeft de regering de benodigde vrijheid om het toezicht op een adequate wijze aan te passen aan die omstandigheden en een kostenstijging goed te keuren die hoger is dan de inflatiecorrectie. In dat geval wordt het besluit van de ministers nader gemotiveerd en toegestuurd aan de Tweede Kamer via het ‘pas toe of leg uit’ principe.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015