Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 uitgesteld naar 2022

In een brief van 21 april 2020 heeft minister Koolmees van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over het uitstel van de invoering van de Wet pensioenverdeling bij scheiding van de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.

 

Aangezien eerder door de kamer was besloten het wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen, zou de inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet meer realistisch zijn. Voor betrokkenen is het van groot belang dat ruim voordat de nieuwe regels van kracht worden, duidelijkheid bestaat over de welk regime van pensioenverdeling bij scheiding nu precies tot wanneer geldt en wat de daaraan inherente gevolgen zijn. Daarnaast hebben pensioenuitvoerders tijd nodig om hun systemen op de nieuwe regels aan te passen. Daarom is de invoering van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 uitgesteld naar 2022.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Scheiden & Einde relatie, Pensioen, Uit elkaar gaan, Echtscheiding
  • Woensdag 22 april 2020