Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wet vereenvoudiging Wajong

De Rijksoverheid wil jonggehandicapten meer stimuleren mee te doen aan de samenleving. Daarom gaat voor bestaande Wajonggerechtigden werken meer lonend worden. Het totale inkomen (loon plus uitkering) moet hoger worden naarmate iemand meer gaat werken. Door de Wet vereenvoudiging Wajong kunnen bestaande Wajongers hun uitkering houden als ze een opleiding gaan doen en krijgen Wajongers die (meer) gaan werken een hoger inkomen. De studiemaatregelen gaan al op 1 september 2020 in, de andere maatregelen per
1 januari 2021.

Driedeling Wajong

Wajong is de afkorting voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten zoals deze gold voor 2010 en vanaf 2015. Tussen 2010 en 2014 was de volledige naam van de wet anders (zie verder). De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. De Wajong is de afgelopen jaren een aantal keren veranderd, zodat we nu drie groepen Wajongers hebben:

 • Oude Wajong (1998 tot 2010):  Voor wie vóór 2010 (voor de eerste keer) Wajong heeft aangevraagd.  Bij de oude Wajong lag het accent op inkomensaanvulling
 • Wajong 2010:  Voor wie tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 (voor de eerste keer) Wajong heeft aangevraagd. Bij deze Wajong lag het accent op arbeidsondersteuning. De wet werd destijds ook Wajong genoemd en staat voor de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Ook mochten ‘oude’ Wajongers kiezen voor deze regeling omdat werken bij de Wajong 2010 meer lonend is
 • Wajong 2015:  Sinds 1 januari 2015 is het alleen nog mogelijk een Wajong-uitkering te krijgen als de jonggehandicapte om medische of arbeidsdeskundige redenen geen perspectief heeft op een gewone baan, ook niet met ondersteuning. De uitkering bedraagt 75% van het minimumloon 

Subsidies en doelgroepregister banenafspraak

Sinds 2015 geldt de Wajong dus alleen voor mensen die geen werkmogelijkheden hebben. Jonggehandicapten die wel werkmogelijkheden hebben, vallen onder de Participatiewet. Er zijn dan allerlei subsidies voor werkgevers mogelijk, bijvoorbeeld een loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het minimumloon. Deze subsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. 

Wajonggerechtigden uit de oude Wajong of Wajong 2010 regeling en jonggehandicapten met werkmogelijkheden kunnen ook in het doelgroepregister voor de banenafspraak worden opgenomen. Dan geldt de onbeperkte no-riskregeling, zodat werkgevers niet financieel verantwoordelijk zijn voor uitval bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het UWV betaalt dan een Ziektewetvangnetuitkering en ook eventuele WGA-lasten worden niet toegerekend.

Ook geldt vanaf 1 januari 2021 voor de doelgroep banenafspraak een onbeperkt loonkostenvoordeel van € 2.000 per jaar bij een fulltimedienstverband. 

Werken moet meer lonen

De overheid wil de inkomensondersteuning voor de drie verschillende Wajongregeling meer harmoniseren. De huidige regels pakken nu voor sommige werkende Wajongers gunstiger uit dan voor andere groepen. De Wet vereenvoudiging Wajong zorgt ervoor dat Wajongers die (meer) gaan werken een hoger inkomen krijgen. Verder hoeven de Wajongers van de Wajong 2010 minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken als ze aan het werk gaan of als hun baan stopt. Ze kunnen altijd terugvallen op de Wajong. Belangrijk is ook dat als een Wajonger op 1 januari 2021 werkt en de nieuwe regels niet gunstig uitpakken, deze Wajonger via het UWV een garantiebedrag krijgt, zodat het inkomen niet omlaag gaat.

Ook behouden de Wajongers hun uitkering volledig als zij een opleiding doen. Zo wordt gestimuleerd dat Wajongers een opleiding gaan volgen. Hiervoor vervalt de studieregeling van de Wajong 2010 per 1 september 2020.

Garantiebedrag

Op verzoek van de Eerste Kamer is er een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. Deze groep heeft vanaf 2015 onafgebroken gewerkt en zou bijna in de voortgezette werkregeling komen. Dit zou een aanvulling tot 100% van het wettelijk minimumloon betekenen. Daarom is besloten dat deze groep een garantiebedrag ontvangt op basis van de voortgezette werkregeling. Het gaat naar schatting om zo’n 1300 Wajongers die verwacht hadden in 2021, 2022 of 2023 in te stromen in de voortgezette werkregeling. 

Nieuwe regels Wajong

De Wet vereenvoudiging Wajong wordt in twee gedeelten ingevoerd.

Vanaf 1 september 2020 geldt: 

 • Een Wajonger kan een opleiding doen zonder dat de uitkering lager wordt
 • Een Wajonger die onderwijs volgt en duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft kan al tijdens de opleiding in aanmerking komen voor Wajong 2015

Vanaf 1 januari 2021 geldt:

 • In het algemeen houden Wajongers die werken 30 cent van iedere euro die ze verdienen. Als ze kunnen werken is de uitkering 70% van het wettelijk minimumloon (WML)
 • Wajongers die werken met loondispensatie houden meer dan 30 cent van iedere euro over
 • Als een Wajonger met loondispensatie meer dan 4 dagen werkt, is het inkomen minstens hetzelfde als het inkomen van iemand zonder loondispensatie
 • Als een Wajonger op 1 januari 2021 werkt en de nieuwe regels niet gunstig uitpakken, dan krijgt deze Wajonger van het UWV een garantiebedrag, zodat het inkomen niet omlaag gaat
 • Voor Wajongers die 6 jaar aaneengesloten hebben gewerkt en daardoor bijna in aanmerking kwamen voor instroom in de voortgezette werkregeling wordt een uitzondering gemaakt. Zij ontvangen een garantiebedrag op basis van de voortgezette werkregeling, wat neerkomt op een aanvulling tot 100% van het WML

Informatie

 • Inkomen
 • EQF 5
 • Maandag 12 oktober 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships