Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in Staatsblad: AOW-leeftijd

Op 1 januari 2013 treedt de wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking. De wijzigingen in de loonbelasting en inkomstenbelasting treden in werking op 1 januari 2014. De AOW-leeftijd wordt met ingang van 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd. In 2013 t/m 2015 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks met 1 maand, in 2016 t/m 2018 jaarlijks met 2 maanden en in 2019 met 3 maanden, tot 66 jaar. Vanaf 2020 t/m 2023 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks met 3 maanden tot 67 jaar in 2023. De opbouwperiode van 50 jaar blijft gehandhaafd, zodat ook de aanvangsleeftijd (thans 15 jaar) dienovereenkomstig wordt verhoogd. Daarna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015