Wet verlaging opbouwpercentages aangenomen

De wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Wet van 2 juni 2014, Stb. 2014, 196) is op 12 juni 2014 in werking getreden. Ook de novelle pensioenakkoord is op die dag in werking getreden.

Naast de versoberingen in het pensioenregime heeft de wet ook gevolgen voor de derde pijler in de FOR.Zo wordt de nieuwe formule voor de jaarruimte 13,8% PG -/- 6,5 A.  Ook hier zal het maximaal pensioengevend inkomen van € 100.000,-- gaan gelden. De toevoeging aan de FOR zal vanaf 2015 nog slechts 9,8% met een maximum van € 8.640,-- gaan bedragen

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 20 maart 2015