Wet Werk en Zekerheid, ontslagprocedure

Deze wet heeft grote gevolgen voor het ontslagrecht. Werkgevers kunnen niet meer zelf kiezen of zij de werknemers via het UWV of de kantonrechter ontslaan. Reden hiervan is om rechtsongelijkheid bij ontslag te voorkomen. Momenteel krijgt de werknemer die via de kantonrechter wordt ontslagen een ‘gouden handdruk’, maar de werknemer die via het UWV wordt ontslagen staat met lege handen. Met ingang van 1 juli 2015 komt er een verplichte route. Ontslag om persoonlijke redenen loopt via de kantonrechter en ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt door het UWV beoordeeld. De bedoeling is dat de procedures sneller gaan lopen. Geregeld is dat het ontslag voorgelegd kan worden ter toetsing aan een sectorcommissie indien dit is vastgelegd in de CAO.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015