Wet Werk en Zekerheid, ontslagvergoeding

Voor het vaststellen van de hoogte van de ontslagvergoeding wordt Voor het vaststellen van de ontslagvergoeding wordt niet langer de kantonrechtersformule gehanteerd. De ontslagvergoeding wordt waarschijnlijk per 1 juli 2015 omgezet in een transactievergoeding. Alle werknemers hebben recht op deze vergoeding na een arbeidsovereenkomst van tenminste 2 jaar, die gebruikt moet worden voor overstappen naar een andere baan/beroep of voor scholing. De hoogte van de transactie vergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband langer dan 10 jaar. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000. Voor werknemers die meer dan € 75.000 per jaar verdienen: een jaarsalaris. Werknemers ouder dan 50 jaar en minstens 10 jaar in dienst geweest kunnen tot 2020 een hogere vergoeding krijgen. Bedrijven tot 25 werknemers hoeven de verhoging niet te betalen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015