Wet Werk en Zekerheid, varia 2

Werknemers die op de eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder zijn en recht hebben op meer dan 3 maanden WW, kunnen na de WW in aanmerking komen voor IOW. Deze mogelijkheid blijft bestaan voor werknemers die voor 1 januari 2020 werkloos worden. Dezelfde mogelijkheid geldt voor werknemers die 60 jaar of ouder zijn en recht krijgen op WGA uitkering.

In de eerste 6 maanden WW mag de werknemer zich richten op arbeid op hetzelfde niveau. De volgende 6 maanden moet hij ook arbeid aanvaarden op een lager niveau. Na 12 maanden is alle arbeid passend. De wet regelt dan na de eerste 6 maanden alle arbeid passend is.

In de wet is geregeld dat de verkorting van de WW duur ook geldt voor de loongerelateerde WGA uitkering. De aanscherping van het begrip passende arbeid geldt ook voor de ZW.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015