Wet Werk en Zekerheid, WW uitkeringsduur

Met ingang van 2016 wordt de opbouw gewijzigd. Over de eerste 10 gewerkte jaren blijft de huidige opbouw 1 maand per arbeidsverleden jaar. Daarna wordt voor de volgende arbeidsverleden jaren een halve maand WW recht opgebouwd. Maximaal kan de werknemer 24 maanden WW opbouwen. Arbeidsverleden opgebouwd voor 2016 blijft in stand. Dit betekent dat veel werknemers op 1 januari 2016 meer WW rechten opgebouwd dan 24 maanden. Voor deze werknemers geldt dat de maximum WW rechten worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De maximale WW duur  van meer dan 24 maanden op 1 januari 2016 worden met 1 maand per kwartaal verminderd. Dit houdt in dat de maximale WW duur per 1 januari 2019 is teruggebracht naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen CAO afspraken maken om na 24 maanden tot 38 maanden zelf te betalen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015