Wetenschappelijke experts gaan ABP adviseren over beleggingen

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) gaat een groep bestaande uit wetenschappelijke experts instellen om het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) te adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Dit is het resultaat van de oproep van universitaire medewerkers om pensioengelden meer duurzaam te beleggen. De op deze oproep volgende gesprekken tussen de universiteiten hebben uiteindelijk geleid tot de instelling van de expertgroep. 

De experts hebben de ‘opdracht’ om twee keer per jaar advies uit te brengen over het gevoerde beleggingsbeleid van het ABP. Daarbij wordt aangesloten bij de methodiek van science based targets en transitiepaden die passen bij de gaat het zowel ten aanzien van de realisatie, als over de geplande stappen daarin. Voor deze adviezen zullen de experts aansluiten bij de methodiek van science based targets en transitiepaden die passen bij de te bereiken 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die in 2015 door de Verenigde Naties werden vastgesteld. Het advies betreft zowel de gerealiseerde doelstellingen als de gemaakte stappen daarin.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen
  • Maandag 28 juni 2021