Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wetgeving 2021 Zorgverzekeringen

Op 1 januari 2021 zijn wetten en regels aangepast die van invloed zijn op het geven van een passend advies. In dit bericht geven we, met betrekking tot de module Zorgverzekeringen, daarvan een beknopt overzicht.

Verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385

In 2021 bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering € 385, net als vorig jaar. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. 2021 is het laatste jaar dat het verplicht eigen risico wettelijk gegarandeerd ongewijzigd blijft.

Premiestijging

De gemiddelde premie is in 2021 ten opzichte van 2020 met € 58 per jaar gestegen (ongeveer € 4,80 per maand). Let op dat dit de gemiddelde premiestijging is. Er zijn producten die veel sterker in premie zijn gestegen. Er zijn ook producten in premie gedaald. De maximale collectiviteitskorting op de zorgverzekering in 2021 is 5% van de premiegrondslag. 

Wanbetalers en onverzekerden

In 2021 is de premie voor wanbetalers € 147,80 per maand (was € 141,50). De premie voor onverzekerden is € 142,08 per maand (was € 136,83). De bestuurlijke boete voor onverzekerden is € 426,24 (was € 410,49). 

Wijzigingen in de dekking

Het pakket van de basisverzekering blijft grotendeels gelijk. Vanaf 1 januari 2021 wordt het basispakket aangevuld met:

GZSP-zorg

Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de basisverzekering Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP), waaronder dagbehandeling, de gedragswetenschapper en paramedische zorg. In 2020 was daar een subsidieregeling voor. Vervoer van en naar de dagbehandelingen wordt ook vergoed.

Fysio- en oefentherapie bij COPD

Een deel van de patiënten met COPD in klasse B van de GOLD-classificatie krijgt in 2021 maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren. Hiermee wordt de vergoeding voor een deel van de patiënten in klasse B gelijkgesteld met die voor klasse C en D.

Paramedische coronaherstelzorg

Vanaf 18 juli 2020 is voor een jaar paramedische coronaherstelzorg toegevoegd aan het basispakket. De voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket is voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.

Eigen risico na donatie

Vanaf 1 januari 2021 is alle medische zorg als gevolg van een orgaandonatie bij leven vrijgesteld van het eigen risico. In 2020 was er een vrijstelling voor nacontroles tot 13 weken. De meeste orgaandonoren hadden geen zorg meer nodig na die periode, maar sommige wel. In 2021 vervalt de tijdslimiet, om alle financiële obstakels voor orgaandonatie proberen weg te nemen.

Medicijnen

Vanaf 16 april 2020 vergoedt de basisverzekering het medicijn olaparib (merk Lynparza) tegen eierstokkanker. Vanaf 1 mei 2020 is ook het medicijn axicabtagene ciloleucel (merk Yescarta) tegen lymfeklierkanker opgenomen in het basispakket.

Verdragen

Een EHIC (European Health Insurance Card) geeft op grond van de Europese socialezekerheidsverordening aanspraak op zorg zoals inwoners van dat land die ook krijgen. Op dit moment is vanwege Brexit onduidelijk of de EHIC in het Verenigd Koninkrijk kan blijven gelden. Er is een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De Nederlandse overheid is op dit moment bezig met een analyse van het akkoord.

Het bilaterale zorgverdrag tussen Nederland en Marokko komt per 1 januari 2021 te vervallen. Dat betekent onder andere dat er in 2021 geen verdragsformulieren meer worden verstrekt voor de dekking van spoedeisende zorg in Marokko ten laste van Nederland.

Voor mensen met een basisverzekering blijft gelden dat spoedeisende zorg in het VK en Marokko kan worden vergoed tot hetzelfde bedrag als in Nederland. Voor extra dekking van medische kosten in het buitenland kan de verzekerde een aanvullende ziektekostenverzekering of een reisverzekering afsluiten.

Wijzigingen zorgtoeslag in 2021

De zorgtoeslag is in 2021 maximaal € 107 (2020: € 104) per maand voor alleenstaanden en € 207 (2020: € 199) per maand voor iedereen met een toeslagpartner. De toeslag vervalt voor alleenstaanden boven een inkomen van € 31.138 (2020: € 30.481) en voor partners met een gezamenlijk inkomen boven de € 39.979 (2020: € 38.945). Ook boven een vermogen van € 118.479 (2020: € 116.613) geldt dat er geen recht meer bestaat op zorgtoeslag voor een alleenstaande. Voor iemand met een toeslagpartner is dit maximum in 2021 € 149.819.

Wijzigingen inkomensafhankelijke bijdrage

In 2021 bedraagt het maximum bijdrage-inkomen voor de Zvw op jaarbasis € 58.311 (2020: € 57.232). Het percentage inkomensafhankelijke hoge bijdrage voor de Zvw is gestegen naar 7,00% (2020: 6,70%). Verzekeringsplichtigen (lage bijdrage) zijn in 2021 5,75% (2020: 5,45%) verschuldigd over hun bijdrage-inkomen tot een maximum van
€ 3.352 (2020: € 3.119). Dit percentage geldt onder meer voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden.

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

Als iemand onafgebroken tien jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar geldt een termijn van vijf jaar.

Informatie

  • Zorg
  • EQF 5
  • Woensdag 6 januari 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships