Wetsvoorstel afbouw Wet Hillen

Het kabinet heeft naar eigen zeggen in verband met de automatisering haast met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. In een Kamerbrief van 3 november 2017 biedt de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel al bij de Tweede Kamer aan. Alleen dan zou de maatregel per 1 januari 2019 in werking kunnen treden.

Er is nog wel veel om het wetsvoorstel te doen dat opeens uit de hoge hoed van de coalitiebesprekingen kwam. Werkelijk niemand had voor een politieke partij gekozen met dit voorstel in zijn partijprogramma. Als scholieren voor de eerste keer in hun leven te horen krijgen over zoiets als een eigenwoningforfait vallen ze in zijn algemeenheid ook bijna van hun stoel van verbazing. Als je vervolgens aangaf dat de woning hierdoor een bronkarakter kreeg waardoor je ook de kosten in aftrek kon brengen maakte het vervolgens nog uitlegbaar, maar ook dat lukt nu niet meer. Een prachtig stuk redelijke wetgeving is zo om zeep geholpen.

Eerst verplicht laten aflossen en vervolgens concluderen dat een positieve beloning van de Wet Hillen niet meer nodig is, is natuurlijk ook niet uit te leggen. Vanuit financiële planningsoogpunt gaan de hypotheekschulden als het even kan weer allemaal de maximale looptijd aantikken. Tussentijds extra aflossen, eventueel door een schenking van de ouders gaat echt niet meer gebeuren en zeker niet volledig. Als dit al wel gebeurd is, ten onrechte op een bestendige gedragslijn van de overheid vertrouwend, is het probleem moeilijk op te lossen. Duidelijk zal ook zijn dat maatregelen die als straf worden ervaren, de belastingmoraal geen goed gaan doen. De lange overgangsmaatregel zodat de lasten mooi worden doorgeschoven naar de nog niet kiesgerechtigde volgende generatie verdient ook de schoonheidsprijs natuurlijk niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 6 november 2017