Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds ingediend

Op 19 december 2014 is het langverwachte wetsvoorstel voor de introductie van het Algemeen Pensioenfonds (APF) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel draagt bij aan modernisering van het pensioenstelsel en biedt vooral minder grote pensioenfondsen mogelijkheden om hun regeling ook in de toekomst in stand te houden, door samen te werken met andere soortgelijke pensioenfondsen.

In een  APF kunnen meerdere pensioenregelingen ondergebracht worden bij één pensioenuitvoerder. Het wetsvoorstel sluit verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen vooralsnog uit van samenwerking.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015