Wetsvoorstel 'Belastingplan 2014' aangenomen door EK

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Belastingplan 2014' (EK 33.752) op 17 december 2013 aangenomen. Het voorstel van wet werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen EK 33.753, EK 33.754 en EK 33.755. Ook deze wetsvoorstellen zijn aangenomen door de Eerste Kamer.

Over 5 ingediende moties is ook op 17 december 2013 gestemd. De motie inzake het terugdringen van fiscaal instrumentalisme (EK 33752, nr. L) is aangenomen, de andere 4 verworpen.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015