Wetsvoorstel 'Fiscale verzamelwet 2013' ingediend bij TK

Op 22-5-2013 is het wetsvoorstel 'Fiscale verzamelwet 2013' aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende belastingwetten, zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein. Het wetsvoorstel bevat diverse technische en redactionele wijzigingen. Enkele gewijzigde bepalingen kunnen relevant zijn voor de praktijk van levensverzekeringen en banksparen. Het gaat in dat kader om aanpassingen van de artikelen 3.126a en 10bis.5 van de Wet IB 2001.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015