Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014 ingediend bij TK

Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel 'Fiscale verzamelwet 2014' ingediend bij de Tweede Kamer (kamerstuknummer onbekend). Op basis van de tekst van het wetsvoorstel kunnen loonstamrechtaanspraken nu ook gedeeltelijk worden afgekocht zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor de gehele aanspraak.

Met de voorgestelde maatregel is gestand gedaan aan de toezegging die daaromtrent is gedaan tijdens de behandeling van Belastingplan 2014.

In verband met de voorgestelde maatregel is de tekst van de overgangsbepaling in artikel 39f Wet LB 1964 aangepast.

De maatregel is beoogd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014 in werking te gaan.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015