Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wetsvoorstel keuze opname bedrag ineens bij ingang lijfrente in de maak

Dit bericht betreft een samenvatting van de planningsbrief van de minister van SZW.

Op 7 oktober 2019 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een (plannings)brief over de uitwerking van het (principe)pensioenakkoord naar de Eerste Kamer gestuurd. De brief omvat een planning van de uitwerking van dit akkoord. Bij de brief zit een schematisch overzicht inzake de planning van de uitwerking en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer (roadmap).

 

Het principe-pensioenakkoord van 5 juni 2019 betreft een totaalpakket aan afspraken, de diverse maatregelen binnen dit pakket hebben echter verschillende tijdpaden. Een van de ingeplande pensioenonderwerpen is de mogelijkheid van de opname van een bedrag ineens. Elke deelnemer aan een pensioenregeling krijgt de keuze om op de pensioeningangsdatum maximaal 10 procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen als een bedrag ineens. Dit sluit aan bij de ambitie van het kabinet om in het pensioenstelsel meer keuzemogelijkheden te introduceren.

 

In lijn met het vorenstaande is het kabinet gestart met de voorbereiding van een wetsvoorstel dat dit regelt. In de hoofdlijnenbrief van 27 juni 2019 (TK 32.043, nr. 486) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de beoogde vormgeving van deze keuzemogelijkheid, waaronder de voorwaarden die het kabinet aan deze mogelijkheid wenst te verbinden.

 

Voor lijfrenten (oudedagsvoorzieningen in de derde pensioenpijler) wordt voorgesteld dezelfde keuzemogelijkheid op ingangsdatum aan te bieden. Het betreffende wetsontwerp zal naar verwachting dit najaar voor internetconsultatie opengesteld kunnen worden. Er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel voor de zomer van 2020 in te dienen bij de Tweede Kamer.

 

Voor het volledige SER-advies inzake het principe-pensioenakkoord zie bijlage.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Ik ga met pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Pensioen Fiscaal, Flexibilisering, Pensioen LB, Pensioen IB-ondernemer, Fiscale sancties
  • Zaterdag 12 oktober 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships