Wetsvoorstel koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting ingediend

Minister Kamp van SZW heeft op 12 oktober jl. een nieuw wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting bij de Tweede Kamer ingediend. In 2020 wordt de AOW-leeftijd met 1 jaar verhoogd naar 66 jaar en in 2025 naar verwachting naar 67 jaar. Vanaf 2013 tot en met 2028 gaat de AOW-uitkering extra omhoog met 0,6% per jaar, naast de jaarlijkse standaard indexatie van het AOW-bedrag. Deze extra verhoging is bedoeld om het verlies aan AOW-uitkering (6,5% per jaar) bij vervroegde ingang enigszins te kunnen compenseren. Omgekeerd levert doorwerken na het bereiken van de 65-jarige leeftijd 6,5% meer aan AOW op voor elk jaar dat men de AOW-uitkering later dan de 65-jarige leeftijd laat ingaan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015