Wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord' aangenomen door TK

Het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord') is op 6 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.

De fracties SGP, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 11 maart 2014 de procedure op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden en hoe de verdere voorbereiding zal verlopen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015