Wetsvoorstel Pensioen en Bijstand

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft aangekondigd dat zij met een voorstel komt om in de wet Werk en bijstand te regelen dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet mogen dwingen hun pensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd in te laten gaan, om zodoende de uitkering te kunnen verrekenen met dit pensioeninkomen. De staatssecretaris roept de gemeenten op, om vooruitlopend op deze wetswijziging, bijstandsgerechtigden niet te verplichten hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015