Wetsvoorstel Scheiden zonder rechter

Waar echtgenoten slechts een echtscheiding wensen en de rechter

derhalve geen oordeel wordt gevraagd om een beslissing te geven over andere voorzieningen, is rechterlijke tussenkomst niet langer altijd noodzakelijk. Om die reden wordt voorgesteld om naast de huidige rechterlijke procedure voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen een eenvoudiger echtscheidingsprocedure, die via de ambtenaar van de burgerlijke stand verloopt, mogelijk te maken.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015