Wetsvoorstel verbetering ziekmelding ingediend

De minister van SZW wil wettelijke maatregelen nemen om de administratieve lasten bij ziekmeldingen van werknemers te verminderen. De maatregelen zullen naar verwachting per 1 juli  2008 van kracht worden en houden in dat werkgevers hun werknemers pas in de 42ste week bij het UWV ziek hoeven te melden. Nu is dat in de 13e week, terwijl werkgevers vaak verzuimen de werknemer weer beter te melden. De nieuwe termijn sluit beter aan bij de voorlichting van het UWV inzake re-integratie, die in de nieuwe situatie in de 44ste week plaatsvindt. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015