Wetsvoorstel verbod op dienstverrichting door verzekeraars uit derde landen

De minister van Financiën stuurt aan de Tweede Kamer de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van het verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars.

Tot nu toe werd door Nederland toegestaan dat levens- en schadeverzekeraars met een zetel in een staat die geen lidstaat was van de Europese Unie diensten mocht verrichten naar Nederland. Wel moeten ze voor de start aantonen bevoegd te zijn in de staat waar ze gevestigd zijn en aan vergelijkbare kapitaaleisen voldoen.

De eisen gesteld aan Nederlandse en andere EU-verzekeraars zijn in de afgelopen jaren echter steeds hoger geworden bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering, integriteit en governance. De lat ligt daarom voor EU-verzekeraars inmiddels veel hoger.

De Nederlandse Toezichthouders kunnen in geval van problemen de polishouder niet voldoende beschermen. Het wetsvoorstel regelt nu de invoering van een verbod op dienstverrichting door deze derdelandverzekeraars. Bestaande  verzekeringen worden nog in de komende twee jaar afgewikkeld. Algemene herverzekeringsactiviteiten blijven nog wel mogelijk.

Informatie

  • Basis, Volmacht, Schade Particulier, Schade Zakelijk, Inkomen, Pensioen
  • Zaterdag 17 oktober 2020