Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd ingediend bij Tweede Kamer

De AOW gaat in twee stappen omhoog naar 67 jaar. In 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar. Wie geboren is vóór 1 januari 1955 blijft buiten schot. Er volgt nog een tweede wetsvoorstel met de begeleidende maatregelen om langer doorwerken te bevorderen en om invulling te geven aan de zogenoemde ‘zware beroepenregeling’. Op grond van deze regeling moeten werkgevers financieel worden geprikkeld hun werknemers tijdig in hun carrière minder zwaar werk te laten doen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015