Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft een wetsvoorstel tot versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord, waarin werd afgesproken de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld te verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar. De AOW-leeftijd van 651/jaar in 2016, wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.      De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat mensen steeds ouder worden en daarom langer een AOW-uitkering nodig hebben. Daarnaast staat de betaalbaarheid van ons stelsel onder druk door de economische crisis van de afgelopen jaren. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken en is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nodig

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015