Wetsvoorstel 'Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd'

Op 14 november 2014 is het wetsvoorstel 'Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd' (TK 34.083, nr. 2) ingediend bij de Tweede Kamer. Op basis van dit wetsvoorstel wordt de AOW-leeftijd sneller verhoogd in vergelijking tot de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 wordt met dit wetsvoorstel twee jaar eerder (in 2021) ingevoerd. Deze versnelde verhoging werd als voorgesteld in het Deel- en Regeerakkoord van 2012 en is nu nader uitgewerkt.

Deze versnelde verhoging van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor het benutten van de leeftijdsafhankelijke regelingen die de Wet IB 2001 kent, zoals de diverse regelingen inzake de lijfrente in box 1 (gefaciliteerde lijfrentevormen, jaar- en reserveringsruimte, toevoeging aan oudedagsreserve, omzetting oudedagsreserve en stakingswinst in lijfrente). Door die versnelde verhoging zal men - in het algemeen gesproken - pas later van een fiscale regeling gebruik kunnen maken. Daarentegen kan men veelal langer doorsparen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015