Wetsvoorstel 'Verzamelwet pensioenen 2014' aangenomen door EK

Op 9 december 2014 is het wetsvoorstel 'Verzamelwet pensioenen 2014' (EK 33.863, nr. A) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.

De wet bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen. Het betreft technische en kleine beleidsmatige wijzigingen. Alle voorstellen hebben een verbetering van de pensioenwetgeving tot doel.

De publicatie van de wet zal op korte termijn plaatsvinden.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015