Wetsvoorstel Werk en Zekerheid en ontslag

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Hierin is bepaald dat er een vaste voorgeschreven ontslagroute komt. Ontslag wegens bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. De procedures zullen minder tijd kosten. Ook het verschil in vergoeding komt te vervallen. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, geen vergoeding krijgt.Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op de zogenaamde transitievergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor de kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar. Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015