Wetsvoorstel Werk en Zekerheid en WW

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Hierin is bepaald dat de maximale duur van door de overheid betaalde WW van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in een cao afspraken maken de WW-uitkeringen na het verstrijken van de periode van 24 maanden , zelf te betalen tot 38 maanden. Werknemers die hun baan verliezen zullen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om de WW-periode zo kort mogelijk te houden. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd voordelig is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015