Wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord door Eerste Kamer

De Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord aan.

In een wetsvoorstel is een wijziging van de Faillissementswet voorgesteld. Op basis van dit voorstel kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en diens schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren).

Dat betekent dat het akkoord bindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders, maar dat ook diegenen die niet hebben ingestemd toch aan het akkoord kunnen worden gebonden onder voorwaarden.

Met het wetsvoorstel moeten reorganisaties beter mogelijk worden en een doorstart na faillissement makkelijker.

De Eerste Kamer maakt bekend het wetsvoorstel te hebben aangenomen. Op een nog te bepalen tijdstip bij Koninklijk besluit zal het wetsvoorstel ingaan.

Informatie

  • Financieren, Basis, Recht: Overig
  • Zondag 11 oktober 2020