Wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014' gepubliceerd

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014’ aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter behandeling aangeboden. Op 19 september 2013 zijn het wetsvoorstel en de memorie van toelichting onder de naam ‘Wet invoering verhuurderheffing over 2014’ pas publiekelijk gemaakt. Het wetsvoorstel betreft het pakket woningmarktmaatregelen welke al eerder werden aangekondigd. De maatregelen zien o.m. op de hypotheekrente-aftrek, maar ook op het overgangsregime van de KEW, de SEW en het BEW.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015