Wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014 II' aangenomen door EK

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014 II' (EK 33.819) op 17 december 2013 na hoofdelijke stemming met 38 stemmen voor en 37 stemmen tegen aangenomen.

Er is op 17 december 2013 ook gestemd over 5 moties die tijdens het debat over het wetsvoorstel werden ingediend. Een motie is ingetrokken, de andere 4 verworpen.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015